Partnerství ccm s neurotrauma impact science laboratory, předními experty na poli zranění hlavy

Bezpečí hráčů je pro CCM nejvyšší prioritou. Po „Bezpečnostním Summitu“ před pěti lety za pomoci expertů na poli poranění hlavy, CCM podepsalo dohodu s Neurotrauma Impact Science Laboratory z University of Ottawa. Vědci z NISL provádí analýzy crash testů, aby určili vztah mezi výkonem helmy a poraněními hlavy. Tyto vysoce pokrokové laboratorní testy a simulace jsou daleko za hranicemi současných protokolů k výzkumu helem. Díky tomuto výzkumu se CCM učí stále víc o lepším zvládáním všech typů nárazů, aby mohl poskytnout lepší a lepší produkty v závislosti na tom, jak se hokej vyvíjí.

Holistický přístup ccm k vývoji helem

CCM při vývoji helem vždy staví bezpečnost jako prioritu. Díky celostnímu přístupu k designu je v potaz bráno mnoho faktorů během celého vývojového procesu. Všechny naše helmy jsou navrženy tak, aby chránili před mnohonásobným počtem typů nárazů při různých intenzitách. Pohodlí a dobré pasování helmy na hlavě jsou také klíčovými komponenty při tvorbě bezpečné helmy, a „testování pasování“ helmy je nedílnou součástí vývojového procesu.

Výzkumy naznačují, že poranění a otřesy mozku jsou způsobovány hlavně lineárním a rotačním zrychlením mozku. Žádná hokejová helma nedokáže úplně eliminovat riziko poranění hlavy, včetně otřesů mozku.

CCM H&F FAQ

How are CCM products certified?

CCM products are certified once they:

  1. Have been tested by an accredited third party testing agency to ensure that they adhere to applicable industry standards for safety and performance.
  2. Have an approved quality program in place to assure consistency in manufacturing

Body 2

CCM works with CSA in Canada, HECC in the USA and CE in Europe to adhere to specified testing protocols.

Which CCM products are certified?

In the US, the Hockey Equipment Certification Council website contains a section where all HECC certified products are listed. If a product does not appear on this list then it is not certified and cannot be used in any sanctioned event or league requiring HECC certified equipment. To consult the list, click here.

Similarly in Canada, the Canadian Standards Association has a CSA Certified Product Listing section on its website. To consult the list of, click here.

How can I tell if a product is certified?

You can tell a product is certified if it listed on the HECC and/or CSA certified product listings and by means of a certification mark for the respective market (HECC, CSA or CE) that must be found on the exterior of the helmet. The certification mark will be a sticker located at the back of the helmet.

What does the expiry date mean?

The HECC certification sticker affixed to your helmet provides the date that the HECC certification will end. HECC certification for a player helmet and a goalie mask is valid for 6-1/2 years from the date of manufacture of the helmet. The helmet should be replaced with another HECC certified helmet after the expiration date on the HECC sticker has passed. This expiry date applies only to players registered in the US.

CCM recommends that damaged helmets be replaced immediately.

Are all facemasks compatible with all helmets?

Not all face protectors are compatible with all helmets. For a list of compatible helmets, one must consult the user instruction manual included with the product.

CCM recommends matching CCM facemasks and visors with CCM helmets.

Can I wear a visor in my league?

CCM recommends that a player check the rules for his or her individual league.